Chương trình Sở hữu Nhà Giá phải chăng của Thành phố Falls Church

Cung cấp cơ hội sở hữu nhà ở Thành phố Falls Church cho người mua đủ điều kiện về thu nhập

TỔNG QUAN

Chương trình Sở hữu Nhà Giá phải chăng của Thành phố Falls Church (AHP) đang được tài trợ bởi quỹ từ chương trình REACH (Nguồn lực Hỗ trợ Nhà ở Cộng đồng Giá phải chăng ở Virginia) của Virginia Housing, cũng như các quỹ từ Thành phố Falls Church. AHP sẽ được quản lý bởi NHP Foundation (NHPF) và Sở Dịch vụ Nhân sinh và Nhà ở của Thành phố Falls Church (HHS).

Trong năm tới, Thành phố Falls Church sẽ cung cấp những ngôi nhà giá phải chăng với giá bán thấp hơn giá thị trường cho những chủ nhà có thu nhập từ 50% đến 120% Thu nhập trung bình khu vực (AMI). Để tham gia AHP, người tham gia phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định về tính đủ điều kiện và mức độ ưu tiên, được nêu bên dưới, đồng thời phải liên hệ với Thành phố Falls Church để sàng lọc khả năng đủ điều kiện ban đầu.

Vui lòng đọc Sổ tay Chính sách AHP của chúng tôi và xem các Câu hỏi Thường gặp để tìm hiểu thêm về chương trình và cách thức hoạt động của nó.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Chương trình sẽ bán lại các ngôi nhà trong Thành phố Falls Church với giá đã giảm cho những người mua nhà lần đầu. Giá cả sẽ ở mức phải chăng cho người mua ở mức 50% đến 120% AMI. Các ngôi nhà có thể bao gồm nhà ở cho một hộ gia đình, nhà phố và căn hộ chung cư.

Người mua quan tâm nên đăng ký tại đây để tìm hiểu thêm. Đọc phần bên dưới để tìm hiểu về tính đủ điều kiện và mức độ ưu tiên.

Quan trọng: Tất cả các tài sản thuộc chương trình này sẽ phải tuân thủ Tuyên bố về Giao ước Đủ khả năng chi trả, tuyên bố này chi phối việc bán lại tài sản, sử dụng, và sửa đổi vật liệu đối với tài sản. Hãy đọc bản tóm tắt Tuyên bố về Giao ước Đủ khả năng chi trả.

BẮT ĐẦU

MỘT: Kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn: Xem liệu bạn có đủ điều kiện tham gia AHP của Thành phố Falls Church hay không.

Tính đủ điều kiện

Thành phố sẽ thực hiện tất cả việc sàng lọc tính đủ điều kiện ban đầu của người mua và có thể ưu tiên những người mua đủ điều kiện như được liệt kê dưới đây:

 • Người mua Lần đầu
  Người chưa sở hữu tài sản nhà ở và chưa có quyền sở hữu trong ba năm cũng như không có bất kỳ quyền sở hữu hiện tại nào đối với tài sản nhà ở hoặc tài sản có giá trị cao hơn được coi là Người mua lần đầu.
 • Nơi cư trú Chính
  Các tài sản được mua thông qua Chương trình REACH phải được người mua nhà sử dụng làm nơi cư trú chính. Người mua nhà không được sở hữu tài sản nhà ở khác.
 • Thu nhập Hộ gia đình
  Các hộ gia đình phải có thu nhập hàng năm từ 50% đến 120% thu nhập trung bình HUD đối với Thành phố Falls Church. Xem Bảng AMI.
 • Sơ tuyển
  Phải được Virginia Housing sơ tuyển.

Ưu tiên

Thứ tự Ưu tiên số Một
Người cao tuổi hoặc người khuyết tật sống và làm việc cho Thành phố
Người cao tuổi hoặc người khuyết tật sống và làm việc trong Thành phố
Người cao tuổi hoặc người khuyết tật sống trong Thành phố
Người vô gia cư

Thứ tự Ưu tiên số Hai
Người dân sống và làm việc cho Thành phố
Người dân sống và làm việc trong Thành phố
Người dân sống hoặc làm việc trong Thành phố

Thứ tự Ưu tiên số Ba
Người cao tuổi hoặc người khuyết tật không sống hoặc làm việc cho Thành phố
Người dân không sống hoặc làm việc trong Thành phố

HAI: Điền vào mẫu đơn này để bắt đầu quá trình

BA: Trao đổi với người cho vay và được chấp thuận trước

Người cho vay của bạn có thể giúp bạn xác nhận tính đủ điều kiện tham gia CFCAHP và đảm bảo bạn đáp ứng tất cả yêu cầu của chương trình. Để tham gia CFCAHP, người cho vay của bạn phải là Virginia Housing hoặc người được Virginia Housing chấp thuận. Vui lòng làm việc với người cho vay của bạn để gửi mẫu đơn chấp thuận trước này.

Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với một trong những người cho vay sau vì họ quen thuộc với nguyên tắc chương trình CFCAHP và có thể cung cấp cho bạn thư chấp thuận trước chính xác nhất:

Richard Donohoe
NMLS: #659392
Ameris Bank
Office: 703-466-4057
Cell: 703-609-0391
Richard.donohoe@amerisbank.com

Elva D. Bustos

NMLS: #299764
Sandy Spring Bank
Office: 571-597-8297
Cell: 703-597-8297
ebustos@sandyspringbank.com

Xem danh sách đầy đủ của chúng tôi về Người cho vay được CFCAHP đề xuất. Để biết danh sách đầy đủ những người cho vay được Virginia Housing chấp thuận, hãy truy cập liên kết này.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Bạn có câu hỏi? Hãy gửi email tới inquiries@fallschurchAHP.org hoặc gọi 703-248-5005

TÀI SẢN CÓ SẴN
Các thuộc tính có sẵn được liệt kê dưới đây. Bạn cũng có thể đăng ký để được thông báo khi có thông tin bổ sung hoặc tài sản mới có sẵn trực tuyến.

 • Winter Hill Condominium

  Starting at $475,000 (Depending on household size, income levels, mortgage rates, and underwriting)

  413 Hampton Court, Falls Church, VA 22046


 • Winter Hill Condominium

  Starting at $480,000 (Depending on household size, income levels, mortgage rates, and underwriting)

  402 James Court, Falls Church, VA 22046


 • Falls Place Condominium

  Starting at $155,000 (Depending on household size, income levels, mortgage rates, and underwriting)

  128 Haycock Road, C-5, Falls Church, VA 22046


 • Park Towers Condominium

  Starting at $192,500 (Depending on household size, income levels, mortgage rates, and underwriting)

  200 N. Maple Avenue, #204, Falls Church, VA 22046


 • Winter Hill Condominium

  Starting at $310,000 (Depending on household size, income levels, mortgage rates, and underwriting)


 • Covent Gardens Condominium

  Starting at $120,000 (Depending on household size, income levels, mortgage rates, and underwriting)


BẠN QUAN TÂM BÁN NHÀ CỦA MÌNH?
Bạn có muốn bán căn nhà của mình cho Thành phố Falls Church để tham gia CFCAHP không? Chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​từ bạn. Chúng tôi có thể cung cấp các ưu đãi cạnh tranh, hoàn toàn bằng tiền mặt cho những ngôi nhà ở Thành phố Falls Church đủ điều kiện tham gia chương trình của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với tô inquiries@fallschurchahp.com nếu bạn là chủ nhà của Thành phố Falls Church muốn bán cho Thành phố.

SCROLL TO TOP